Mededeling !!!

Kaarten voor het toneel over de Kafthoek zijn nog steeds te verkrijgen bij

Eric Vanhee, Hofbos 60 te Moorsele 

Tel: 056/41 90 19

Er kan ook per mail besteld worden:

dag, naam en aantal opgeven via info@moorsele975.be

en bedrag overschrijven op rek. nr.:

BE34 7370 5900 9890 van Wibilinga vzw met vermelding van uw naam. 

Deze vooraf betaalde tickets zullen aan de ingang van de vertoning in kwestie klaar liggen.

Prijs per ticket: 10 euro

De inkomkaarten voor het toneel kosten 10€ per stuk

In de reeks over de Moorseelse hofsteden is nr.10 verschenen, nl. Hofstede en Molen ‘De Grote Macht’ van de hand van Delahaye John & Wybaillie Johan.

Dit werk is te verkrijgen via het sturen van een mail naar info@moorsele975.be aan de prijs van 12€ per stuk.

 

 

De fotoreportages over:

de tentoonstelling Guido Vanoverberghe,

de her-inwijding van de Mariakapel,

de kasteelfeesten,

de voordracht op de Barakken,

 de fietstocht, etc…

 vindt u onder de knop ‘Fotoalbum’ 

Een organisatie van:

met medewerking van volgende partners:

Dienstencentrum Martha   –  Koor St-Lutgardis

Sport en Feestcomité ‘De Barakken’  – Parochie St-Martinus

fam. Gykiere  – fam. Geldof 

comité Kasteelfeesten