Update van de nog op til staande activiteiten rond Moorsele975

(door omstandigheden lopen we nog een stuk door in 2023) 

 

De fotoreportages over:

de tentoonstelling Guido Vanoverberghe,

de her-inwijding van de Mariakapel,

de kasteelfeesten,

de voordracht op de Barakken,

 de fietstocht, etc…

 vindt u onder de knop ‘Fotoalbum’ 

Een organisatie van:

met medewerking van volgende partners:

Dienstencentrum Martha   –  Koor St-Lutgardis

Sport en Feestcomité ‘De Barakken’  – Parochie St-Martinus

fam. Gykiere  – fam. Geldof 

comité Kasteelfeesten