De onderstaande monografieën over de Moorseelse hofsteden zijn nog steeds verkrijgbaar aan 12€ per stuk via het sturen van een bericht naar info@moorsele975.be

Deze monografie over

‘De Barakken en Overheule’

 is te verkrijgen aan 12 €/stuk via het sturen van een bericht naar info@moorsele975.be

Dit boek, uitgegeven in 2021, kan nog steeds verkregen worden door het sturen van een bericht naar het E-mailadres van de auteurs:

willy.coolsaet@ugent.be

Hieronder vindt u de lijst met artikelen over Moorsele die in ons tijdschrift Wibilinga verschenen zijn. Deze tijdschriften zijn nog steeds verkrijgbaar à 6 € per stuk (excl. verzendingskosten).

Bestellen kan via dit E-mailadres: info@moorsele975.be